Mateřská škola od 13.3.2020 do odvolání uzavřena !

OPATŘENÍ STAROSTY MĚSTA

Na základě rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení stavu nouze v celé ČR,vydává starosta města Kryry následující opatření:

– dnem 13.3.2020 se uzavírá provoz v Mateřské škole Kryry,

– rodiče kteří musejí zůstat se svými dětmi doma, obdrží od ředitelky MŠ potvrzení o uzavření MŠ Kryry  („Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“,  pro svého zaměstnavatele, aby mohli čerpat podporu od ČSSZ.

Toto opatření nabývá platnosti okamžitě po vyhlášení,

dnem 12.3.2020 od 16:00 hodin.