Rozpočet školy na rok 2019

Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419,

příspěvková organizace

IČ: 61357162

 

Rozpočet MATEŘSKÉ  ŠKOLY KRYRY  

NA  ROK   2019

 

Náklady                                                                                                                         Kč

Mzdové prostředky vč. odvodů a dotace OP  VVV                      4 500 000,-

Spotřeba energií                                                                                          445 000,-

Služby                                                                                                               289 100,-

Ostatní                                                                                                             160 000,-

Nákup dlouhodobého drobného majetku                                        105 900,-

Náklady celkem                                                                                      5 500 000,-

 

Výnosy                                                                                                                           Kč

Dotace KÚ a OP  VVV                                                                              4 500 000,-

Příspěvek od zřizovatele                                                                      1 000 000,-

Výnosy celkem                                                                                        5 500 000,-

 

V Kryrech dne schváleno na ZM dne12.12.2018

Zpracovala : Bc.Věra Melicharová

Vyvěšeno dne  16.12.2018