Střednědobý výhled rozpočtu – 2019 – 2020

Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419

IČO 61357162

Střednědobý výhled rozpočtu na  2019-2020

                                                                         2019                                                      2020

Hlavní činnost                                 Hlavní činnost

Výnosy z transferů z MŠMT        4 500 000,00                                     5 000 000,00

Příspěvek od zřizovatele               1 000 000,00                                      1 000 000,00

Ostatní výnosy                                                    0,00                                                       0,00

Výnosy Celkem                                 5 500 000,00                                   6 000 000,00

Náklady Celkem                               5 500 000,00                                   6 000 000,00

V Kryrech dne 18.12..2017

Zpracovala:Bc.Věra Melicharová

Schváleno na 22. zasedání zastupitelstva Města Kryry

dne 15.12.2017

Vyvěšeno dne 18.12.2017