Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419

Příspěvková organizace

IČO: 61357162

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Název  2020

Hlavní činnost

Výnosy transferů z MŠMT 5 000 000,0
Příspěvek od zřizovatele 1 000 000,0
Ostatní výnosy 0,0
Výnosy celkem 6 000 000,0

Náklady celkem

6 000 000,0

Název  2021

Hlavní činnost

Výnosy transferů z MŠMT 5 500 000,0
Příspěvek od zřizovatele 1 000 000,0
Ostatní výnosy 0,0
Výnosy celkem 6 500 000,0

Náklady celkem

6 500 000,0

Název  2022

Hlavní činnost

Výnosy transferů z MŠMT 6 000 000,0
Příspěvek od zřizovatele 1 000 000,0
Ostatní výnosy 0,0
Výnosy celkem 7 000 000,0

Náklady celkem

7 000 000,0

V Kryrech dne  schváleno na jednání ZM Kryry dne  12.12.2018

Zpracovala : Bc.Věra Melicharová

Vyvěšeno           16.12.2018