Přijímání dětí v průběhu školního roku

Informaci o přijímání dětí v průběhu školního roku stanovuje Školní řád, který naleznete v sekci Povinných informací.