Mateřská škola čerpá evropské strukturální fondy

Příjemce dotace: Mateřská škola Kryry, okres Louny

 Název projektu: Rosteme a rozvíjíme se

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005951

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 356.976,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Individualizace vzdělávání v MŠ