Drobečková navigace

Úvod > O škole > Charakteristika

Charakteristika

Mateřská škola je vybudována jako zcela typizované zařízení pro předškolní vzdělávání a je v provozu od března roku 1985. Zřizovatelem, je Město Kryry. Pavilónová přízemní budova je umístěna jako samostatný objekt na okraji města a nabízí moderní vnější i vnitřní interiéry. Ve třech pavilonech jsou umístěny třídy, herny a ostatní příslušenství. Čtvrtou část objektu, tvoří hospodářská budova. Mateřská škola sídlí v bezprostřední blízkosti základní školy, je s ní úzce spjata příjezdovou cestou. Základní škola poskytuje naší škole stravování, jídlo se do výdejen mateřské školy dováží.

Přilehlá zahrada je situovaná v zeleni, skýtající místo k odpočinku a herním i edukativním aktivitám. Každá třída má své oddělené herní místo. Zadní část exteriéru slouží jako projektem schválené dopravní hřiště. Zeleň a vybavení zahrady je esteticky a funkčně udržováno, herní prvky splňují bezpečnostní a hygienické požadavky.

Kapacita školy je 90 dětí, avšak legislativa tento počet snížila, obyčejně jsou třídy naplňovány do maximálního počtu 24 a stanovením výjimky z počtu i 28 dětí. V provozu jsou tři třídy. Obvyklé složení dětí ve třídách je heterogenní, různého věku, stejného věku, tzv. homogenní, je pouze třída nejstarších dětí, kde probíhá povinné předškolní vzdělávání.

Škola pracuje s alternativními prvky vzdělávání. Inspirovali jsme svůj školní vzdělávací program prvky Montessori a Začít spolu, které umožňují pracovat s dětmi na základě rozvoje rozličných inteligencí dětí. Vzhledem k tomu že v Základní škole Kryry není tato alternativa vzdělávání dětem poskytována, uzpůsobili jsme svou nabídku preprimárního vzdělávání, jako kombinaci alternativy a přípravy pro běžnou základní školu. Cílem je vytvoření co nejvíce kompetencí pro úspěšné primární vzdělávání našich dětí.

Škola spolupracuje s odborníky mezi něž patří speciální pedagogové, logopedové, psychologové. Spolupráce na úrovni sdílených projektů se Základní školou v Kryrech, okolními mateřskými školami.

Škola čerpá evropské státní fondy, OP JAK. Zapojuje se do grantových programů – Logit prostřednictvím Ústecké komunitní nadace. Škola spolupracuje s MAS Vladař, místní akční skupinou rozvoje Podbořanského regionu. Podílí se na tvorbě strategie rozvoje podbořanského regionu v oblasti regionálního školství a kultury. Spolupracujeme úzce se zřizovatelem, dále se spolky činnými v obci, jako jsou Spolek dobrovolných hasičů, Sbor pro občanské záležitosti, se Klubem žen, Zdravotním klubem, místní knihovnou, redakční radou Kryrské rozhledny. Příležitostně s mysliveckým svazem. Školu navštěvují divadelní a hudební tělesa, škola je otevřená nejen pro rodičovskou, ale i odbornou veřejnost.

Informační systém naší školy je od školního roku 2023-2024 v systému LYFLE. Na webových stránkách najdete pouze základní informace. Rodiče mají

více informací v tomto systému, který je podle GDPR velmi dobře ošetřen.