Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Kryry, okres Louny

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městský úřad Kryry
Hlavní č. p. 1
439 81 Kryry

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna - výdejna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Kryry, okres Louny
  Příčná 419
  439 81 Kryry

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Kryry, okres Louny
  Příčná 419
  439 81 Kryry

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 772 722 856  kancelář školy (když učíme, pište nám mail)
  +420 772 722 853 „Broučci“
  +420 772 722 854 „Motýlci“
  +420 772 722 855 „Lvíčata“
  +420 772 722 220 domovnice

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mskryry.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Kryry, okres Louny
  Příčná 419
  439 81 Kryry

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny


  Další elektronické adresy:

  ms-kryry@seznam.cz
  ms-kryry.stravovani@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  744qtx6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: -  1020265369/0800

6. IČO

61357162

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms-kryry@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 744qtx6

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419, 439 81 Kryry

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Kryry poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.