Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna

Jídelníček

Od 27.5. do 31.5.2024

Od 3.6. do 7.6.2024

Informace vedoucí školní jídelny:

Mateřská škola nemá svou školní jídelnu, pouze výdejnu, jídlo dovážíme z blízké základní školy (ZŠ).

Vedoucí  stravování, paní Milada Toušková, má svou kancelář  v zadní části kuchyně  ZŠ.

Veškeré dotazy a nejasnosti týkající se stravování dětí, směřujte vedoucí stravování.

-     celodenní strava stojí 47,- (ranní svačina  11,- Kč, oběd  25,- Kč, odpolední svačina  11,- Kč)

      

-     celodenní stravné pro děti s OPŠD(odkladem) je celkem za 52,- Kč (ranní svačina  11,- Kč, oběd  30,- Kč, odpolední svačina  11,- Kč)

     

-      placení stravy je možné převodem z účtu nebo složenkou.

  • pokud chcete sloučit placení na jednu složenku pro více dětí, domluvte si vše s vedoucí školní jídelny
  • složenky budou k dispozici vždy poslední týden v kalendářním  měsíci (v srpnu ve školní jídelně ZŠ a od září v šatnách MŠ)

Strava musí být zaplacena vždy předem!

-      vždy před  prvním nástupem dítěte do mateřské školy     

-      do konce srpna na měsíc září                  

-      do konce září  na měsíc říjen  apod.

Při  příchodu  do mateřské školy  odevzdejte  ústřižek  o  zaplacení stravy ke kontrole,  pokud  nebude strava uhrazena, nebude Vaše dítě ráno přijato do mateřské školy

Odhlašování  a přihlašování stravy  dětí:

Telefonicky do ŠJ:     603 924 035                                                                                                                                 

e-mailem :  ms-kryry.stravovani@seznam.cz

Stravu dětí odhlašujte i přihlašujte přímo ve školní  jídelně den předem nejpozději do 13.30 hodin.

Pokud nebude strava odhlášena, oběd vydáme jako přídavek ostatním dětem.

V případě, že Vámi nebude odhlašována strava dítěte, porušujete zákon ve smyslu neoprávněného čerpání dotovaných obědů státem, čímž se vystavujete tomu, že Vám bude strava napočítána v plné výši nákladů (energie, mzdové prostředky ze státního rozpočtu). Proto vždy stravu odhlašujte, ale i přihlašujte!

První den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče. Pokud využijete tuto možnost, zavolejte ráno v onen den do 8.45 hodin do ŠJ a jídlo si vyzvedněte do 11.00 hodin přímo ve školní jídelně.