Drobečková navigace

Úvod > O škole > Třídy > Motýlci

"Motýlci"

 

 zařazování dětí    3 - 5 leté

 zaměření třídy   prohloubení vztahů mezi dětmi, zobecnění sociálních dovedností, aktivizace nabízených činností, rozvoj dílčích kompetencí

 časový rozvrh činností dne

     6.30  -   8.30    volné hry dětí, zájmové činnosti, pohybové a hudebně pohybové činnosti, kruh

     8.30  -   9.00    hygiena a svačina

     9.00  -   9.30    činnosti řízené učitelkou, práce v centrech aktivit

     9.30  - 11.30    pobyt venku

   11.30  - 12.00    hygiena, oběd

   12.00  - 14.00    relaxační hudba a pohádky, odpočinek, klidové činnosti dětí

   14.00  - 15.30    hygiena, odpolední svačina, výchovně vzdělávací hry ve třídě nebo venku

 třídní učitelky  Marcela Frašková

                     Bc. Věra Melicharová

                     Bc. Hana Spurná (asistent pedagoga)

 PROVOZ TŘÍDY    6.30  - 15.30 hodin

 telefon    772 722 854

 e-mail     motylkove22@seznam.cz

 informace třídních učitelek naleznete zde v odkazu:

 MOTÝLCI